Stichting Antinnitus

Stichting Antinnitus is opgericht in juni 2020 en ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 78341604. RSIN nummer: 861356172. 

Stichting Antinnitus
Eemnesserweg 67
1221CV Hilversum

 

Het statutaire doel van de stichting is de realisatie van het gebruik van Virtual Reality (of aanverwante technieken) in het bestrijden en effectief genezen van tinnitus en het verwerven van gelden (fondsen, subsidies en sponsoring) ter financiering van onderzoek en de feitelijke realisatie hiervan. 

Het bestuur bestaat uit:

Marcel Geraeds – voorzitter
Bram van Mossel – secretaris
Kees Pieterse – penningmeester
Jolien de Jong – algemeen bestuurslid
Pieter van Osch – algemeen bestuurslid

 

 

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden.

Stichting Antinnitus is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI status.

 

 

 

Het Beleidsplan

Activiteiten 2020

Financiële verantwoording 2020